Skip to content

«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling»

(Rammeplan for barnehagen, udir 2017)

Samarbeide mellom barnehage og hjem

Barnehagebarnet tilbringer store deler av sin våkne tid i barnehagen. De føler seg hjemme her, de blir trygge her, de har store deler av sin sosiale kontakt med oss og med de andre barna.

Barnehagen blir også en slags familie og et slags hjem for barna. Derfor er et nært samarbeid mellom foreldrene og barnehagen viktig for å gi barna en best mulig hverdag.

Det er nyttig for oss å høre om hva som skjer i barnas liv utenfor barnehagen for å kunne gi adekvat omsorg.

Vi inviterer til et foreldremøte i halvåret, i august og i januar. I tillegg henges det opp lister med påmelding til foreldresamtaler ca oktober og mars.

Utenom foreldresamtaleperiodene avtaler vi samtaler med foreldrene når det trengs.

 

Alle avdelingslederne kan kontaktes på sms, telefon eller mail hvis det oppstår et behov.

Daglig kontakt og oppdatering gjøres med den man møter ved levering eller henting, så avtaler vi heller en samtale senere hvis samtalebehovet er større enn muligheten for en prat der og da.

Vi har foreldreråd og samarbeidsutvalg som beskrevet i barnehageloven.

Tre ganger i året inviterer vi foreldrene (og søsken og besteforeldre…) i barnehagetiden: Høstefesten i slutten av august, juleavslutning i desember og sommerfest i slutten av juni. Alle disse tre festene starter klokken 15 og vi har forståelse for at alle ikke har muligheten til å komme.

Utenom åpningstid har vi også noen møtepunkter: Lanternefest en kveld i november (alle barna) og adventshage første søndag i advent (storbarnsavdelingene).

Ukebrev:

Barnehagen sender ut et nyhetsbrev, «Ridderposten» på mail hver uke.

Her kommer informasjon om årstidsfester og annet som foregår. Hver avdeling har sin egen spalte i Ridderposten der vi skriver om hva som skjer på avdelingen, planer vi har og annet. 

Dugnad:

Vi har to dugnader: En lørdag i januar har vi vaskedugnad, det tar en time eller to. I april/mai har vi utedugnad en hel lørdag, da snekrer vi, maler, legger gress, spiser felles lunsj barnehagen byr på og blir kjent med hverandre og med stedene der barna tilbringer så mye tid hver uke.

Egen app for iPhone og Android

Vår app: Vi har vår egen app som kan lastes ned fra google play eller appstore. Her ligger kalenderen vår med viktige datoer, diverse informasjon og vårt «nettsamfunn» Mikaelbook.

Samarbeide mellom barnehage og hjem

Eget, lukket nettsamfunn

En gang fikk vi spørsmål om vi kunne opprette en lukket Facebook-side for bilder og informasjon til foreldrene i barnehagen.

Svaret på det ble Mikaelbook! D

ette er et lukket nettverk der bilder ikke kan hentes ut av andre aktører. Alle foreldre og ansatte må skrive under på vilkårene for bruk av Mikaelbook for å få tilgang.

Her poster avdelingene ideelt sett daglig små glimt fra hverdagen og informasjon som ikke kan vente til Ridderposten sendes ut.

Foreldre kan også poste her hvis de vil få ut informasjon til resten av foreldrene.