Skip to content

Daglig arbeid

Hver dag gjør vi husarbeid eller vedlikeholdsarbeid rundt og sammen med barna.

Når lekestunden er ferdig ryddes alle leker tilbake til sin faste plass, voksne og barn rydder sammen og ryddetiden er en viktig del av det daglige samværet.

De voksne gjør husarbeid som å henge opp tøy, stryke duker, reparere ting, vaske leker – og barna blir med. De vanner blomster og tørker støv. Alle de små daglige oppgavene som hører til i en hverdag skjer mens barna er tilstede.

Vi mener det lærer dem å ta vare på omgivelsene sine og at det gir dem gode holdninger.

I skogen hugger vi ved, lager vedstabler, bærer vann og tenner bål. Barna deltar etter egen interesse.

Vi lærer barna om trygg bruk av kniv og øks og om bålvett. Vi rydder i skogen, plukker blåbær og passer på at vi ikke forstyrrer maurene som bygger tue.

Daglig arbeid