Skip to content

«Leken er for et barn den aller viktigste aktiviteten i barnehagen. Den er barnets arena for livslyst, fantasi, vennskap og relasjoner samt språklig utvikling. Forskning bekrefter at lek tidlig i livet er viktig for å bygge kreative egenskaper og evne til samarbeid, også med forskjelligtenkende.»

(«Lokal rammeplan for steinerbarnehager», steinerbarnehageforbundet, 2018)

Lek

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplan for barnehager (udir 2017)

I Mikaelgården setter vi leken høyt. Barna får god tid til å fordype seg i leken og utvikle den på egenhånd. De voksne er i nærheten og hjelper til hvis det trengs, men barna er selv den drivende kraften i leken. Vi tror på at barna må få mye tid og rom til lek for å bli gode og fantasifulle lekere. Vi tror på at barn som leker og bruker fantasien mye og aktivt vokser opp til kreative og problemløsende  voksne.
I leken oppøver barna sin sosiale kompetanse. Når to ettåringer møtes og den ene gir den andre en kloss er leken og kontakten i gang. Etterhvert som barna vokser utvikles leken til lange, handlingsmettede rolleleker der opplevelser og inntrykk lekes ut og bearbeides.
Vi legger vekt på at leketøyet barna tilbys skal gi muligheter, ikke fasiter. Lekene er i naturmaterialer og barna må bruke fantasien sin i leken. Dermed trenes de kreative evnene.
Lek
Lek
 
Vi lar barna få ta sjanser i leken sin, de klatrer i trær og aker i bratte bakker.
Vi tror på at barna har godt av selv å foreta risikovurderinger og overvinne egen frykt – med oss som trygg havn like i nærheten. Vi plastrer heller et skrubbet kne enn å underkjenne barnets egen risikovurdering ved å rope «vær forsiktig!».
Erfaring viser oss at barn er kompetente på risiko, de vet stort sett hva de tør å gjøre og de tar sjelden urimelige sjanser.
Vi er sammen med barna hver dag og kjenner dem godt, vi vet hva de pleier å mestre og vi vet hvordan de takler risiko. Derfor kan vi sette grenser individuelt der det trengs.
Vi tror på at barn som får ta sjanser blir flinke til å stole på egne vurderinger. I lengden er dette tryggere for barna enn å fjerne all risiko i lek.