Planleggingsdag, barnehagen stengt

Planleggingsdag for ansatte i Mikaelgården, barnehagen stengt.