FORELDRESAMTALER

Før påske har vi foreldre-/foresattesamtaler på alle avdelinger.