DUGNAD!

Vaskedugnad alle avd. KL 10 – 12.
Vi fordeler oss så alle avdelinger får god pleie.