DUGNAD!

Vaskedugnad alle avd. fra klokken 10.
Vi fordeler oss så alle avdelinger får god pleie.