Åpningstider: 

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30–16.30 mandag til fredag.
Barna leveres og hentes av foreldrene innenfor den fastsatte åpningstid.

Ferier, fri- og planleggingsdager:

Barnehagen holder stengt mellom jul og nyttår, mellom palmesøndag og skjærtorsdag, fredag etter Kristi himmelfart og fire uker i juli.

Da avvikles ferie og avspasering for personalet for møter på kveldstid så vi slipper å ha møter i arbeidstiden.

Flere dager stengt i året gir derfor bedre bemanning når vi har åpent.

Vi har fem planleggingsdager i året. Alle planleggingsdager og feriedager er angitt i årshjulet som ferdigstilles i mai/juni for påfølgende barnehageår.

Felles ferie for alle i barnehagen støtter årsrytmen.

Barna kan selvfølgelig ta ferie og fridager når det passer foreldrene utenom de oppsatte ferieukene!

Årsplan og årshjul

Årsplanen beskriver hvordan barnehagen vil jobbe med Rammeplanen. Denne sendes ut i forkant av hvert barnehageår.

Da får foreldrene også årshjulet; vår årskalender med viktige datoer i barnehagen.

Årsplan Mikaelgården Steinerbarnehage (pdf)

Årshjul Mikaelgården Steinerbarnehage (kalender i pdf)

     

 

 

 

rose petal 340x164_klosser

Kalender


27/06/2019
15:00 - 16:00

SOMMERFEST!
Mikaelgården Steinerbarnehage, Oslo

Sommerfest med “utridning”!
Festen er for alle fra kl. 15 til 16. Velkommen!


28/06/2019
Hele dagen

SISTE DAG I BARNEHAGEN!

Siste dag i barnehagen før vi tar sommerferie! God sommer!


29/06/2019 - 28/07/2019
Hele dagen

SOMMERFERIE!

Mikaelgården tar sommerferie og holder stengt. God sommer!


29/07/2019
Hele dagen

PLANLEGGINGSDAG

Vi planlegger det nye barnehageåret. Barnehagen stengt.


30/07/2019
Hele dagen

PLANLEGGINGSDAG

Vi planlegger det nye barnehageåret. Barnehagen stengt.


31/07/2019
Hele dagen

FØRSTE DAG ETTER SOMMERFERIEN
Mikaelgården Steinerbarnehage, Oslo

Velkommen tilbake! Barnehagen har vanlige åpningstider.