PLANLEGGINGSDAG

Vi planlegger det nye barnehageåret. Barnehagen stengt.